Sotiro / Déon, Michel

  • Cote :

    115BRH/181/13

  • Date(s) :

    1969